Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Dane donacije u 2016.godini

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2016.godini dala je ukupno 17.052,26 kn donacija slijedećim korisnicima:

Red.br. Naziv korisnika Iznos, kn
1 FD Orlec 500,00
2 KU Vežgani Cres 500,00
3 Klub mladih Susajda 500,00
4 Ženski rukomentni klub Mali Lošinj 500,00
5 Dječiji vrtić Cvrčak 2.500,00
6 SRK Samo pozitiva Cres 1.000,00
7 Ogranak Matice hrvatske 500,00
8 Dječiji vrtić Girice 2.500,00
9 Svjetski dan sporta (Lošinj) 2.000,63
10 KBC Rijeka, Kantrida dječija bolnica 320,00
11 International Police Association (za brošuru Droge, ovisnosti i mladi) 4.231,63
12 Udruga umirovljenika Grada Cresa 500,00
13 Lošinjske mažoretkinje 1.000,00
14 Udruga Bita Martinšćica 500,00
UKUPNO 17.052,26

Obavijest o izvođenju radova – Mali Lošinj

Obavještavaju  se  potrošači  vode  u Malom Lošinju da će, zbog radova na vodovodu, 15. studenog 2016. god. (utorak) od 08:00 do 15:00 h  bez vode biti naselje Poljana II. U slučaju kiše radovi se mogu odgoditi.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o izvođenju radova – Mali Lošinj

Obavještavaju  se  potrošači  vode  u Malom Lošinju da će, zbog radova na vodovodu, 11. studenog 2016. god. (petak) od 08:00 do 14:00 h  bez vode biti dio naselja Poljana I. U slučaju kiše radovi se mogu odgoditi.

Zahvaljujemo na razumijevanju.