Category Novosti

OGLAS – Referent za suglasnosti i pripreme projekata

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

  1. Referent za suglasnosti i pripreme projekata

Oglas u pdf formatu možete preuzeti OVDJE. 

OGLAS – Radnik na kanalizaciji

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

  1. Radnik na kanalizaciji – vozač teretnog motornog vozila

 

Oglas u pdf formatu možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Dane donacije u 2016.godini

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2016.godini dala je ukupno 17.052,26 kn donacija slijedećim korisnicima:

Red.br. Naziv korisnika Iznos, kn
1 FD Orlec 500,00
2 KU Vežgani Cres 500,00
3 Klub mladih Susajda 500,00
4 Ženski rukomentni klub Mali Lošinj 500,00
5 Dječiji vrtić Cvrčak 2.500,00
6 SRK Samo pozitiva Cres 1.000,00
7 Ogranak Matice hrvatske 500,00
8 Dječiji vrtić Girice 2.500,00
9 Svjetski dan sporta (Lošinj) 2.000,63
10 KBC Rijeka, Kantrida dječija bolnica 320,00
11 International Police Association (za brošuru Droge, ovisnosti i mladi) 4.231,63
12 Udruga umirovljenika Grada Cresa 500,00
13 Lošinjske mažoretkinje 1.000,00
14 Udruga Bita Martinšćica 500,00
UKUPNO 17.052,26