Cjenik odvodnje

Na temelju članka 33. toč. 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 23. 06. 2014. godine donijela je
ODLUKU o visini ostalih cijena usluga vezane za vodoopskrbu i odvodnju

Na temelju članka 206. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13. ) i članka 33. toč. 15. Društvenog ugovora. Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. donijela je
ODLUKU o cijeni vodnih usluga

Na temelju članka 33. toč. 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine donijela je
DOPUNU ODLUKE o visini ostalih cijena usluga vezane uz vodoopskrbu i odvodnju

 

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čine gradovi Cres i Mali Lošinj pružaju se vodne usluge:

  • javne vodoopskrbe,
  • javne odvodnje bez usluga pročišćivanja otpadnih voda,
  • usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i septičkih jama.

CJENIK JAVNE ODVODNJE

Cijena usluge javne odvodnje sastoji se od dva dijela:

  • Fiksnog dijela cijene – uvrđuje se u apsolutnom mjesečnom iznosu i
  • Varijabilnog dijela – utvrđuje se prema količini ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno

1. Fiksni dio mjesečno

Fiksni dio cijene javne odvodnje

 

2. Varijabilni dio po metru kubnom

Varijabilni dio cijene javne odvodnje

ODVODNJA OTPADNIH VODA U NASELJU SUSAK

Cjenik odvodnje Susak

 

CRPLJENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA