ODVODNJA

Na području otoka Cresa i Lošinja odvodnja otpadnih voda vrši se putem potpuno razdjelnih kanalizacijskih sustava što znači da se odvojeno sakupljaju oborinske te sanitarne otpadne vode.

Tako se prikupljene otpadne vode putem podmorskih ispusta, a nakon predviđenog tretmana, upuštaju u recepijent, odnosno more. Svakodnevno radimo na poboljšavanju uvjeta pročišćavanja otpadnih voda te samog sustava kako bi maksimalno zaštitili naše more te ujedno zadovoljili sve zahtjevnije standarde zaštite voda i okoliša.

Sustav prikupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda nije jedinstven (objedinjen) sustav, već se sastoji od više manjih separativnih sustava po pojedinim naseljima sa daljnjom tendencijom rasta i razvoja.

Naselja koja koriste sutave javne odvodnje su:

  • Cres
  • Valun
  • Martinšćica
  • Nerezine s turističkim naseljem Bučanje
  • Mali Lošinj
  • Veli Lošinj i
  • otok Susak

Ukupno gledano, kanalizacijski sustav sastoji se od preko 60 km što primarnih, što sekundarnih ogranaka cjevovoda, većeg broja crpnih stanica te 5 uređaja za pročišćivanje.

Da nastojimo ostati u korak sa sve naprednijim trendovima dokazuje i naš posljednji projekt: izgradnja novog mehaničkog uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Grada Cresa – UPOV Kimen, čime smo dodatno povisli kvalitetu odvodnje sanitarnih voda.

Tim sastavljen od velikog broja stručnih ljudi svakodnevno radi na otklanjanju i najmanjih problema na sustavima kako bi se omogućilo njegovo nesmetano funkcioniranje.

Sve otpadne vode prije ispuštanja u more redovito kontrolira Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Isto tako, redovito se kontrolira i kvaliteta mora u blizini podmorskih ispusta.

Na otoku Cresu kakvoća mora ispituje se u Cresu od uvale Stara Gavza do uvale Dražica, zatim na području Martinšćice, Miholašćice i u uvali Slatina na ukupno 19 točaka. Na svim je točkama uzorkovanja godišnja ocjena kakvoće mora 2013.godine, kao i prethodnih godina, bila izvrsna (ocjena 10/10).

Na području otoka Lošinja more se ispituje na četiri lokaliteta: na potezu od Osora do uvale Bučanje u Nerezinama, u uvali Čikat, Sunčanoj uvali i na potezu od Zagazina do plaže Barakuda u Velom Lošinju, na ukupno 31 točki, od čega su sve bile ocijenjene kao izvrsne (ocjena 10/10).

Detaljnije informacije o kakvoći mora u Hrvataskoj možete pronaći na stranicama Zavoda za javno zdravstvo PGŽ.