Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje.