Javna savjetovanja

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o donošenju ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.