Kvaliteta vode za piće

Vodoopskrbni sustav otoka Cresa i Lošinja  za snabdijevanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju koristi slijedeće izvore:

 1. Jezero Vrana , za snabdijevanje otoka Cresa, Lošinja i Ilovika
 2. More  (  proces desalinizacije), za otok Susak

Voda izvorišta  Vrana je po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete i ne nalaže nikakvu preradu, osim dezinfekcije. Dezinfekcija se provodi klor dioksidom ( kao primarna dezinfekcija nakon crpljenja vode iz jezera) te natrijevim hipokloritom  ( kao dokloriranje u vodospremama naselja).

Ispitivanje kvalitete izvorišta, zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu, te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Ispitivanja se provode na izvorištu i u samoj mreži prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15,104/17,115/18,16/2020) i prema Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize,monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17,NN 39/20).

Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži vodoopskrbnog sustava Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. provodi:
interni  laboratorij Vodoopskrbe i odvodnje (VIO), svakodnevno
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, NZZJZ , mjesečno

Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Cres-Lošinj za 2020.godinu:

 1. Monitoring Ministarstva zdravstva ( županijski monitoring), provodi NZZJZ PGŽ
 • broj redovnih analiza na mreži 45 (izvorište Vrana)  + 2 za Ilovik
 • broj redovnih analiza na mreži Susak 2 (izvorište more )
 • broj revizijskih analiza 6 ( izvorište Vrana)  + 1 za Susak (izvorište more)
 1. Monitoring izvorišta , provodi NZZJZ PGŽ,
 • 3 x godišnje za jezero Vrana
 • 2 x godišnje more za Susak
 1. Ispitivanja ovlaštenog laboratorija ( prema ugovoru VIO i NZZJZ PGŽ), provodi NZZJZ PGŽ
 • 11 uzoraka mjesečno ( 10 uzoraka vode u razvodnoj mreži i 1 uzorak sirove vode)
 1. Interni laboratorij , svakodnevno ( cca 55 analiza mjesečno)

 

Svi ispitivani uzorci su prema ispitivanim parametrima bili sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Rezultatima analize zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju isporučene potrošačima, potvrđuje se da je vodoopskrbni sustav Vodoopskrbe Cres-Lošinj siguran i pouzdan.

 

–> PREGLED ANALIZA VODE