Nova cijena naknade za korištenje voda od 1. travnja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda kojom se od 01.travnja 2014.godine mijenja visina naknade za korištenje voda s 1,35 kn/m3 na 2,85 kn/m3.

Naknada za korištenje voda je prihod Hrvatskih voda.