Nova Odluka o cijeni vodnih usluga

Na temelju članka 109., stavka 5 Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), Skupština društva Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. na 21. sjednici Skupštine Društva održanoj 27. lipnja 2022. godine, donijela je novu Odluku o cijeni vodnih usluga. Internetsko javno savjetovanje održano je u razdoblju od 28. lipnja do 28. srpnja 2022. godine. Više o savjetovanju može pročitati OVDJE.

Nova Odluka o cijeni vodnih usluga stupa na snagu 01. kolovoza 2022. godine te će korisnici usluga dobiti račune obračunate sukladno novoj Odluci u rujnu (za kolovoz) 2022. godine.

Osnovna cijena vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje nije se mijenjala od 2015. godine te su u međuvremenu višestruko narasli troškovi poslovanja. Zbog značajnog porasta troškova, prvenstveno nastalog radi stavljanja u funkciju novoizgrađene infrastrukture i povećanja troškova održavanja, kao i općeg povećanja cijena građevinskog materijala te goriva i energije (vodocrpilišta, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje i drugi veliki potrošači električne energije), osnovna djelatnost Društva bila je u poteškoćama te je 3 godine zaredom evidentiran gubitak u poslovanju.


Kako bi poslovanje Društva bilo i dalje održivo, ali i usklađeno sa cijenama iz okruženja, Društvo donijelo nove cijene vodnih usluga:

Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe povećan je s 20 kn/mjesečno na 35 kn/ mjesečno za privatne i pravne osobe.

Varijabilni dio cijene javne vodoopskrbe smanjen je s 6,09 kn/m3 na 5,50 kn/m3 za privatne osobe (kućanstva).

Varijabilni dio cijene javne vodoopskrbe povećan je sa 10,02 kn/m3 na 11,00 kn/m3 za pravne osobe.

Fiksni dio cijene javne odvodnje i pročišćavanja povećan je s 16 kn/mjesečno na 26 kn/mjesečno za privatne i pravne osobe.

Varijabilni dio cijene javne odvodnje i pročišćavanje nije se mijenjao te iznosi 2,20 kn/m3 za privatne osobe (kućanstva).

Varijabilni dio cijene javne odvodnje i pročišćavanja povećan je s 5,31 kn/m3 na 6,50 kn/m3 za pravne osobe.

Tako će računi u rujnu za kolovoz, za vodne usluge za kućanstva, za prosječnu mjesečnu potrošnju od 10 m3, biti veći za 21,58 kn, odnosno 11%, dok će računi za vodne usluge za pravne osobe, za prosječnu mjesečnu potrošnju od 50m3 biti veći za 140,69 kn, odnosno 11%.

Novu Odluku o cijeni vodnih usluga možete preuzeti OVDJE ili u izborniku Informacije – Cjenik vodnih usluga.