O NAMA

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa je trgovačko društvo čije su temeljne djelatnosti vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda na području otoka Cresa i Lošinja. Društvo prosječno zapošljava 65 radnika.

DJELATNOST DRUŠTVA

Temeljna djelatnost Društva je vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda na području otoka Cresa i Lošinja (uključivo otoke Susak, Ilovik, Unije i Srakane). Navedeno uključuje poslove zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće kao i poslove odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama.

Uz navedeno, Društvo obavlja i tehničko ispitivanja i analizu vode,izvodi priključenja na komunalnu infrastrukturu, nositelj je projekata izgradnje komunalne infrastrukture te brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Upravna zgrada Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Upravna zgrada Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

ORGANI DRUŠTVA

Organe Društva čine Skupština i Uprava Društva.

Skuštinu Društva čine gradonačelnici gradova osnivača, Cresa i Lošinja. Članovi skupštine su:
Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja i
Marin Gregorović, gradonačelnik Grada Cresa.
Članovi Skupštine između sebe biraju predsjednika, a na mjestu predsjednika izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Uprava Društva: član uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. je Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

POVIJEST DRUŠTVA

Počeci Društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. sežu u 1955.godinu kada je u Cresu osnovano poduzeće Elektrovoda radi obavljanja djelatnosti vodoopskrbe i proizvodnje električne energije. Naime, tada otoci Cres i Lošinj nisu bili priključeni na elektroenergetski sustav s kopna već se struja proizvodila vlastitim agregatima u Cresu i Malom Lošinju.

Godine 1979. provedena je reorganizacija, odnosno konstruirana je Radna organizacija za snadbijevanje vodom, kanalizaciju i niskogradnju ELEKTRO-VODA sa OOUR-ima u svom sastavu.

Godine 1990. ponovno dolazi do promjene organizacije i naziva tvrtke, te nastaje Javno komunalno poduzeće VODOVOD I ČISTOĆA Cres. Godine 1996., radi usklađanja sa Zakonom o trgovačkim društvima, nastaje VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., za pružanje komunalnih usluga, koje je kao takvo djelovalo do 31.12.2013.godine.

Temeljem Zakona o vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13) komunalna Društva koja su u svojem sastavu imala djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje trebala su do 31.12.2013. izdvojiti te djelatnosti u posebna društva za vodoopskrbu i odvodnju.

S obzirom na navedeno, 01.01.2014. nastupile su statusne promjene u društvu Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o., koje je kao takvo prestalo postojati, te se razdvojilo na dva Društva:

  • novoosnovano društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres te
  • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, koje je pravni nasljednik društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.