Obavijest o statusnim promjenama društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Temeljem Zakona o vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13) komunalna društva koja su u svojem stastavu imala djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje trebala su do 31.12.2013. izdvojiti te djelatnosti u posebna društva za vodoopskrbu i odvodnju.

Temeljem navedenog, 01.01.2014. nastupile su statusne promjene u društvu Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. Cres, Peškera 2, OIB:43600498596. Naime, temeljem članka 550b Zakona o trgovačkim društvima, podjelom društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. nastala su dva društva i to:

1. Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/A koje je pravni nasljednik društva Vodovod i čistoća

OIB: 43600498596,  MB: 3033562,  MBS: 040026735,   IBAN: HR5724020061100386693,   NKD: 3811 – Skupljanje neopasnog otpada,   Osoba ovlaštena za zastupanje: direktor Lino Sinčić

i

2. novoosnovano društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/A

OIB: 55232800223,  MB: 4149084,  MBS: 040317760,   IBAN: HR4724020061100683984,  NKD: 3600 – Skupljanje, pročišćivanje i opskrba vodom,  Osoba ovlaštena za zatupanje: član uprave Lino Sinčić

Svi mailovi i brojevi telefona za sada su ostali isti.