Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2014.g.

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2014.g. donirala je novčana sredstva u iznosu od 7264.00 kn slijedećim korisnicima:

Donacije i sponzorstva za razdoblje: 01.01-31.10.2014.
Red.br. KORISNIK IZNOS kn DATUM
1. Karnevalska udruga Vežgani 500.00 19.2.2014.
2. S.R.K. Samo pozitiva 1000.00 19.2.2014.
3. Moto klub Mali Lošinj 500.00 30.05.2014.
4. DV Girice Cres 500.00 30.05.2014.
5. OŠ Frane Petrić Cres 1000.00 30.05.2014.
6. Udruga umirovljenika Cres 500.00 18.07.2014.
7. OŠ Mario Martinolić Mali Lošinj 1264.00 27.03.2014.
8. Lošinjske mažoretkinje 2000.00 27.08.2014.
UKUPNO: 7264.00 kn