Objava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2013.godini

Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. Cres u 2013.godini donirao je novčana sredstva u iznosu od 10.997,70 kuna slijedećim korisnicima:

DONACIJE I SPONZORSTVA ZA RAZDOBLJE: 01.01.2013.-31.10.2013.

KORISNIK

IZNOS kn

Folklorno društvo Orlec

500,00

Karnevalska udruga Vežgani Cres

2.000,00

Udruga mladih Lubenice

497,70

Srednja škola Ambroza Haračića, p.o. Gimnazija Cres

500,00

Moto klub Lošinj

500,00

Udruga umirovljenika Cres

1.000,00

Osnovna škola Frane Petrića Cres

5.000,00

Hrvatska filharmonija

1.000,00

UKUPNO

10,997,70 kn