Obračun potrošnje u stambenim zgradama

Temeljem članka 206. Zakona o vodama (NN 153, 63/11, 130/11 i 56/13) te članka 26. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 4/11 i 13/11) postoji obveza da se za svaki pojedinačni stan u zgradi ispostavlja račun za vodnu uslugu prema broju osoba u pojedinom stanu.

Radi ispunjenja zakonske obveze ovlašteni predstavnik zgrade ili druga kontakt osoba dužna je dostaviti društvu Vodovod i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. broj osoba koje stanuju u pojedinom stanu i ime i prezime predstavnika kućanstva.

Ovlašteni predstavnik zgrade ili druga kontakt osoba dužna je, najkasnije do 15.svakog tekućeg mjeseca, dostavljati sve eventualne promjene koje nastaju tijekom mjeseca.

Navedeni podaci o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu i predstavniku kućanstva na čije će se ime ispostavljati rekapitulacija računa, ovlašteni predstavnik zgrade ili druga kontakt osoba, treba dostaviti na jedan od slijedećih načina:

  • osobno ili poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres
  • faxom na broj: 051-571-415
  • e-mailom na: vodovod-i-cistoca1@ri.t-com.hr

Ako cijela zgrada, odnosno svi stanovi u predmetnoj zgradi, imaju kontrolne vodomjere, obračun će se vršiti prema očitanju kontrolnih vodomjera. Obrazac za obračun putem kontrolnih vodomjera može se podići na blagajni Društva u Cresu (Turion 20/A) i Lošinju (Trg žrtava fašizma 6) i ovdje u PDF ili EXCEL formatu.