Odluka o visini ostalih cijena usluga vezanih za vodoopskrbu i odvodnju

Na temelju članka 33.toč.15. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.06.2014. donijela je ODLUKU O VISINI CIJENA USLUGA VEZANE ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU.

Navedenom Odlukom utvrđene su nove cijene vode za korisnike na području bez javnog vodoopskrbnog sustava  – kojima se voda dostavlja putem autocisterna, odnosno vodonosaca.

Odredbe odluke primjenjuju se od 01.07.2014.godine.