Preselili smo na novu lokaciju u Cresu

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. od ponedjeljka 09.09.2013. preselilo je svoje prostorije na novu lokaciju u Cresu. Od sada nas možete naći na adresi Turion 20/A u zoni Volnik (u industrijskoj zoni, kod stanice za tehnički pregled vozila).

Račune za usluge vodoopskrbe i odvodnje i dalje možete plaćati bez naknade na našoj blagajni, koja se nalazi na istoj lokaciji, prvi kat, prva vrata desno.