Priključenje na komunalnu infrastrukturu

Uz Zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

Za građevine sagrađene POSLIJE 15.02.1968.godine i za građevine sagrađene PRIJE 15.02.1968.god. AKO je na njima naknadno vršena nadogradnja ili rekonstrukcija, potrebno je dostaviti:

 • Rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola odnosno drugi akt kojim se dopušta gradnja,
 • Kopija katastarskog plana u orginalu i ne starija od 6 mjeseci
 • Izvadak iz zemljišne knjige u orginalu i ne stariji od 6 mjeseci
 • Državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kuna

Za građevine sagrađene PRIJE 15.02.1968.godine, potrebno je dostaviti:

 • Orginal uvjerenja od Ureda za katastar s prikazom stanja prije 15.02.1968.godine s kopijom katastarskog plana i posjedovnim listom koji su sastavni dio Uvjerenja
 • Izvadak iz zemljišne knjige u orginalu i ne stariji od 6 mjeseci
 • Državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kuna

Za poljoprivredni priključak, potrebno je dostaviti:

 • Suglasnost Grada Malog Lošinja za vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe – orginal (odnosi se samo na područje Grada Malog Lošinja)
 • Kopija katastarskog plana u orginalu i ne starija od 6 mjeseci
 • Izvadak iz zemljišne knjige u orginalu i ne stariji od 6 mjeseci
 • Državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kuna