INFORMACIJE

U podizbornicima možete saznati servisne informacije o:

  • Priključenju na komunalnu infrastrukturu
  • Raspodjeli potrošnje u stambenim zgradama
  • Brojevima telefona za hitne intervencije
  • Reklamacijama i pritužbama na kvalitetu usluge i račune za vodne usluge
  • Stavkama Vašeg računa za vodne usluge
  • Radnom vremenu