Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pritup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja društva, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Vodoopsrkbi i odvodnji Cres Lošinj d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51557 CRES
  • putem elektroničke pošte na: marija.gasparin@kucl.hr
  • telefaksom na broj 051/571-415
  • telefonom na broj: 051/571-234
  • osobno

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti na dnu stranice.Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.
Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.1.2014.) – ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15 od 6.2.2014.

Službenik za informiranje:

Marija Gašparin

marija.gasparin@kucl.hr    051/571-234

 

DOKUMENTI

Zakon o pravu na pristup informacijama 25/13

Katalog informacija

Odluka o određivanju službenika za informiranje

 

Obrazac- Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac- Zahtjev za dopunu/ispravak informacije

Obrazac- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu