Raspodjela potrošnje u stambenim zgradama

U stambenim zgradama gdje nema kontrolnih vodomjera, već potrošnju više pojedinačnih potrošača mjeri zajednički uređaj za mjerenje potrošnje – glavni vodomjer – raspodjela udjela potrošnje utvrđuje se prema broju članova domaćinstva.

Temeljem članka 206. Zakona o vodama (NN 63/11,130/11,56/13) i članka 26. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine PGŽ 4/11, 13/11) postoji obveza da se za svaki pojedinačni stan u zgradi ispostavlja račun za vodnu uslugu prema broju osoba u pojedinom stanu.

Radi ispunjenja zakonske obaveze ovlašteni predstavnik zgrade ili druga kontakt osoba dužna je društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres dostaviti podatke o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu te ime i prezime predstavnika kućanstva.

Navedene podatke o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu i predstavniku kućanstva na čije će se ime ispostavljati rekapitulacija obračuna, ovlašteni prestavnik zgrade ili druga kontakt osoba treba dostaviti Društvu na jedan od slijedećih načina:

  • Osobno na adresu: Turion 20/A, 51 557 Cres ili Trg žrtava fašizma 6, 51 550 Mali Lošinj
  • Poštom na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51557 Cres
  • E-mailom na adresu: ocitanje@viocl.hr

Ovlašteni predstavnik zgrade ili druga kontakt osoba će najkasnije do 15. svakog tekućeg mjeseca dostavljati sve eventualne promjene koje nastanu tijekom mjeseca.

Ako cijela zgrada, odnosno svi stanovi u predmetnoj zgradi imaju kontrolne vodomjere, obračun će se vršiti prema očitanju kontrolnih vodomjera.

Obrazac za obračun putem kontrolnih vodomjera može se podići na blagajni Društva u Cresu – Turion 20/A ili Malom Lošinju – Trg žrtava fašizma 6.

Obrazac za obračun putem kontrolnih vodomjera može preuzeti i ovdje u PDF ili Excel formatu.