Uputa za plaćanje računa putem devizne oznake iz inozemstva

Kod plaćanja računa iz inozemstva, molimo da koristite slijedeće podatke:

IBAN – naveden na vrhu prednje strane računa

SWIFT (BIC CODE) – naveden na vrhu prednje strane računa

VALUTA PLAĆANJA: kuna

Korisnicima koji ne plate račun na ovaj način, nego izvrše plaćanje u EUR ili drugim valutama, račun će se zatvoriti djelomično s obzirom da banka primatelja naplaćuje trošak i primatelju doznačuje iznos uplate umanjen za trošak. Razlika uplate odnosno iznos bančinog troška, evidentirati će se kao preostalo dugovanje po navedenom računu.