Cjenik:gospodarenje otpadom

Do završetka izrade web stranica Komunalnih usluga, ovdje ćete moći preuzeti odluke o načinu plaćanja i visini cijena usluge gospodarenja otpadom:

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISNI CIJENA USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM ZA KATEGORIJU KUĆANSTVO

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISNI CIJENA USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM ZA KATEGORIJU GOSPODARSTVO

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISNI CIJENA OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA