DJELATNOSTI

VODOOPSRKBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. obavlja djelatnosti skupljanja, pročišćivanja i opskrbe vodom.

U podizborniku Vodoopskrba možete pronaći više informacija vezano uz djelatnost javne vodoopskrbe.

U podizborniku Odvodnja možete pronaći više informacija vezano uz djelatnost javne odvodnje.