Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 148/13) od 01.01.2014.godine, PDV na vodne usluge povećava se sa dosadašnjih 10% na 13%.