Plaćanje računa putem trajnih naloga / Payment via standing orders

Poštovani kupci,
od 01. lipnja 2019. godine uspostavlja se novi način obavljanja platno-prometnih transakcija po pravilima SEPA – IZRAVNO TEREĆENJE, odnosno dosadašnjih trajnih naloga. Poslovne banke u Republici Hrvatskoj više neće otvarati i zatvarati trajne naloge te voditi evidenciju o istim.

Od 1. lipnja 2019. godine otvaranje ili zatvaranje trajnih naloga za plaćanje računa društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. može se ugovoriti u svim poslovnicama FINA-e na području Republike Hrvatske za bilo koju banku.

Trajni nalozi koji su do sada otvoreni nastavljaju se izvršavati i dalje te nisu potrebne nikakve dodatne aktivnosti.

SEPA izravnim terećenjima tj. trajnim nalozima omogućuje se platiteljima redovito plaćanje njegovih obveza prema primatelju plaćanja s manjim troškovima.
SEPA pravila isto tako propisuju niz pogodnosti za platitelje: pravo na povrat plaćenih sredstava (tzv. refund), pravo na opoziv jednog naloga (tzv. refusal), obaveza primatelja plaćanja da platitelju pošalje obavijest o datumu i iznosu terećenja i sl.

U slučaju nejasnoća ili pitanja kontaktirajte nas telefonski na brojeve 051 571 134, 051 571 234 ili putem maila na info@viocl.hr.

 

Dear Customers,
from June 1 st, 2019 a new way of performing payment transactions under the rules of SEPA – DIRECT DEBIT will be established. Business banks in the Republic of Croatia will no longer set up, cancel or keep records of standing orders.

From June 1 st, 2019, the setting up or cancellation of standing orders for payments to  VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. can be arranged in all FINA (Financial agency of Croatia) branches in the Republic of Croatia for any bank.

Standing orders that are already set up will continue to work as before.

SEPA – DIRECT DEBIT allows payers to regularly pay their obligations towards the payee at a lower cost.
SEPA rules also provide a number of benefits for payers: the right to a refund, the right to a refusal, the payee’s obligation to send the payer a notice of the date and the amount of the charge and so on.

If you need clearance or have any questions don’t hesitate to contact by phone at 00385-51-571-134, 00385-51-571-234 or via email at info@viocl.hr.