Radno vrijeme

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

CRES, TURION 20/A:

Uprava: ponedjeljak – petak: 07:00-15:00 h, dnevni odmor:10:30-11:00 h

Blagajna: ponedjeljak-petak 09:00-12:00 h

Referent za priključke: ponedjeljak 08:00-14:00 h, dnevni odmor-10:30-11:00 h

 

MALI LOŠINJ, MIJE MIRKOVIĆA 17:

Uredi: ponedjeljak – petak 07:00-15:00 h, dnevni odmor: 10:30-11:00 h

Blagajna: ponedjeljak – petak 07:30-13:00 h

Referent za priključke: utorak 08:00-10:30 h i četvrtak 11:30-15:00 h, dnevni odmor – 10:30-11:00 h